ИСУН 2020
Written by Asysta   
Monday, 08 June 2020

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВАПОМОЩ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

                                                                            

 

 Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Номер на АДПБФП: BG16RFOP002-2.073-2245-C01

Бенефициент:   АСИСТА ЕООД
 
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв.
европейско и  1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.